Μπορείς να βρεις τις προσωπικές αντωνυμίες;

Κάνε κλικ στις 10 προσωπικές αντωνυμίες που βρίσκονται στους παρακάτω διαλόγους.

είμαι ο Γιάννης. πώς λένε;
λένε Γιώργο.

– Γεια . Μπορούμε να παίξουμε και εδώ;
– Ναι. Θέλουμε πολύ να παίξουμε με .

– Δεν βρίσκω τις φίλες μου. βλέπεις πουθενά;
– Να . Εκεί πέρα είναι.
ευχαριστώ.

ΒΚ (2/2016)

Free Web Hosting